Επιστημονική Ημερίδα Προπονητών Κολύμβησης – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018