Μετρήσεις σε Βόλο – Θεσσαλονίκη επίλεκτων αθλητών κολύμβησης – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018