Δήλωση ενδιαφέροντος αρχηγού ομάδας – Μπότσια

Προσωπικά στοιχεία Συνοδού-Αρχηγού Ομάδας:

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.