Δραστηριότητα Ανίχνευσης Ταλέντων Ιούνιος-Ιούλιος 2020

Η δραστηριότητα «Ανίχνευση ταλέντων» η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών πραγματοποιήθηκε με τις αξιολογήσεις Alpha FIT για παιδιά. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο Στίβο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα σε 2 slots για ηλικίες 6-8 ετών & 9-12 ετών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος ήταν να αξιολογήσει τα παιδιά αυτής της ηλικία σε συγκεκριμένες δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και να τους κατευθύνει στο να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, συμμετέχοντας σε αθλήματα κατάλληλα για την ηλικία τους. Επιπλέον, δόθηκε καθοδήγηση στους συνοδούς των παιδιών σχετικά με την ανάγκη για σωματική δραστηριότητα, την επιλογή του κατάλληλου αθλήματος και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα συνδυάζει άσκηση κ σχολείο. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μας βοήθησαν να επιβεβαιώσουμε τις παρατηρήσεις μας και να προχωρήσουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα.

Οι δοκιμασίες που ακολουθήθηκαν ήταν: α) το οριζόντιο άλμα χωρίς φόρα, το οποίο αξιολογεί την εκτίμηση της ισχύος του κάτω μέρους του σώματος, β) το παλίνδρομο τεστ ταχύτητας, 10 x 5 μέτρα το οποίο αξιολογεί τη ταχύτητα και την ευκινησία και γ) τη δίπλωση από εδραία θέση (κοιλιακοί) για εκτίμηση της μυϊκής αντοχής του κορμού. Τα παιδιά που αξιολογήθηκαν συνολικά ήταν 114 στο σύνολο εκ των οποίων τα 66 ήταν αγόρια και τα 48 κορίτσια.

Αξιολογήσεις: Συνολικά φάνηκε ότι από τις ηλικίες 6-12 ετών, στη δοκιμασία άλματος τα παιδιά είχαν επίδοση που αντιστοιχούσε στο 37% του προβλεπόμενου στο άλμα, το 12% στους κοιλιακούς και το 27% στη ταχύτητα σύμφωνα με τις νόρμες της ηλικίας και του φύλου τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των αγοριών αντιστοιχούσαν στο  34% του προβλεπόμενου στο άλμα, 30% στη ταχύτητα και 12% στου κοιλιακούς. Από την άλλη τα κορίτσια, έφτασαν στο 42% του προβλεπόμενου στη δοκιμασία του άλματος, 13% στους κοιλιακούς και 23% στη ταχύτητα. Αντίθετα τα ποσοστά που αφορούσαν επιδόσεις μεγαλύτερες του 75% ήταν πολύ μικρά κ επιβεβαιώνουν ότι ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των παιδιών με κλίση επιδόσεων είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία συνδυάζει την βιολογική προδιάθεση, το σωστό προπονητικό φορτίο και την τεχνική. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τρίμηνο ώστε να καταγράφονται με ακρίβεια οι αλλαγές της ανάπτυξης, της ωρίμανσης κ της προπόνησης.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αναδεικνύουν τα υψηλά και πολύ επικινδυνά, χαμηλά ποσοστά που εμφάνισαν, ένα μη ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με πρόσφατες μελέτες σε ελληνόπουλα που έχουν συσχετίσει τέτοιου είδους χαμηλά υψηλά επίπεδα καθιστικής ζωής, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και υψηλά ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας.

Η αξιολόγηση αυτών των δοκιμασιών σχετίζεται με τη βασική και υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Δύναμη και υγιή ανάπτυξη παιδιών:

Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία άλματος η οποία συσχετίζεται με την αξιολόγηση εκρηκτικότητας και η δοκιμασία κοιλιακών που αξιολογεί τη μυϊκή αντοχή είναι μεγίστης σημασίας καθώς  σημαντικός αριθμός ερευνητικών μελετών δείχνουν ότι οι ασκήσεις δύναμης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των παιδιών αφού αποδεικνύεται ότι μπορούν να βελτιώσουν τη σύσταση του σώματος (2) την καρδιαγγειακή λειτουργία σε υπέρβαρα παιδιά (3), την οστική πυκνότητα δυναμώνοντας τον σκελετό (4) προφυλάσσοντας τα από τραυματισμούς (5). Επιπλέον, οι μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν  ότι η μυϊκή δύναμη των παιδιών μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και για τον λόγο αυτό οι φορείς υγείας συστήνουν την εφαρμογή προγραμμάτων δύναμης από την παιδική ηλικία (1).

Ταχύτητα και υγιής ανάπτυξη παιδιών:

Η ταχύτητα και ευκινησία η οποία αξιολογήθηκε με το τεστ παλινδρόμησης κίνησης  10×5 μέτρα, φαίνεται ότι είναι μια από τις ικανότητες της φυσικής κατάστασης που συνδέεται άμεσα κυρίως με τη σωματική και κινητική απόδοση των παιδιών και όχι τόσο με την υγεία τους [6,7]. Σύμφωνα με έρευνες, με την πρόοδο της ηλικίας παρατηρείται τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια αύξηση της ταχύτητας, μετά την εφαρμογή  μακροχρόνιων  προγραμμάτων  άσκησης που έχει παρατηρηθεί βελτίωσή της τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία [8, 9].   Η ανάπτυξη ταχύτητας και της ευκινησίας παρουσιάζει ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης στην παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια της εφηβείας [10]

Ανατροφοδότηση σε γονείς και κηδεμόνες:

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων είχε τη διάθεση να ενημερωθεί σχετικά με τις επιδόσεις των παιδιών και να ακούσει τη καθοδήγηση σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση του παιδιού. Οι περισσότεροι και αφού λάμβαναν σαν ανατροφοδότηση ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες και περιθώρια βελτίωσης, ισχυριζόταν τη παντελή έλλειψη φυσικής δραστηριότητας όπως και την αύξηση της διατροφικής πρόσληψης των παιδιών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών λόγω εγκλεισμού ( λόγω COVID-19). Όλα τα παιδιά απείχαν από προγράμματα οργανωμένης άσκησης και αυτό αναπόφευκτα επηρέασε ένα σημαντικό ποσοστό στις επιδόσεις τους.

Δραστηριότητες και παιδιά:

Ένα ποσοστό περίπου 65% των παιδιών δήλωσε ότι συμμετέχει σε οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης για τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα.

Ταλαντούχα παιδιά:

Ως προς την ανίχνευση ταλαντούχων παιδιών αυτό που φάνηκε ήταν στις δοκιμασίες άλμα και ταχύτητα υπήρξαν κάποια μικρά ποσοστά παιδιών που ξεπέρασαν το 75% του προβλεπόμενου σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο πίνακα παρακάτω:

Ποσοστό % παιδιών Ηλικία Δοκιμασία Ποσοστό % επιτυχίας
2/29 (7%) 6 ετών Άλμα 90%
1/13(7,7%) 7 ετών Άλμα 90%
3/17 (17,6%) 9 ετών Άλμα 75%
1/17 (5,8%) 9 ετών Ταχύτητα 75%
3/17 (17,6%) 10 ετών Άλμα 75%
2/11 (18,2%) 11 ετών Άλμα 75%
1/11 (9,1%) 11 ετών Ταχύτητα 75%
1/4 (25%) 12 ετών Ταχύτητα 75%

Συμπερασματικά αυτό που φαίνεται από τα αποτελέσματα στις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης είναι ότι οι μέσες τιμές των παιδιών ηλικίας 6 -12 ετών τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια έχουν επιδόσεις και ικανότητες οι οποίες αξιολογούνται κάτω από 50%, (ποσοστά εξαιρετικά χαμηλά), σε κάθε μια από τις δοκιμασίες που αξιολογεί την ισχύ, την εκρηκτική δύναμη και τη ταχύτητα. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ανησυχητικά καθώς τα ελληνόπουλα δείχνουν να μην ακολουθούν τις συστάσεις σωματικής άσκησης και δραστηριότητας τα οποία προτείνονται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους φορείς με στόχο την υγεία τους και τη σωστή ανάπτυξη τους.

Όσον αφορά τα ποσοστά των παιδιών που εντοπίστηκαν με κινητική ετοιμότητα (περίπου 20% στο σύνολο), δείχνει την έλλειψη ενός συστήματος άσκησης από την πολύ μικρή ηλικία το οποίο θα έδινε σε περισσότερο παιδικό πληθυσμό να ανακαλύψει τις κρυμμένες του ικανότητες κ να γευτεί τις χαρές του ευ αγωνίζεσθε συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικά αθλητικά προγράμματα. Τα αποτέλεσμα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάλογων προγραμμάτων τα οποία θα δώσουν μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα σε παιδιά και συνοδούς για την αναγκαιότητα και τα σημαντικά οφέλη της άσκησης στην υγεία. Τέλος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται να επαναληφθεί καθώς είναι το μόνο που μπορεί να καταγράψει τιμές και να δώσει μια αντικειμενικότερη, μετρήσιμη και επιστημονική ανατροφοδότηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να κατευθύνουν πολύ πιο συγκεκριμένα την οικογένεια και το παιδί στο τρόπο που μπορεί να βελτίωση την υγεία και την ανάπτυξη του.

Βιβλιογραφία:

  1. Ekelund U, Tomkinson G, Armstrong N. What proportion of youth are physically active? Measurement issues, levels and recent time trends. Br J Sports Med 2011;45:859–65
  2. Benson AC, Torode ME, Fiatarone Singh MA. The effect of high-intensity progressive resistance training on adiposity in children: a randomized controlled trial. Int J Obes 2008a;32:1016–27.
  3.  Naylor LH, Watts K, Sharpe JA, et al. Resistance training and diastolic myocardial tissue velocities in obese children. Med Sci Sports Exerc 2008;40:2027–32.
  4. Álvarez-San Emeterio C, Palacios-Gil Antuñano N, López-Sobale AM, et al. Effect of strength training and the practice of alpine skiing on bone mass density, growth, body composition and the strength and power of the legs of adolescent skiers. J Strength Cond Res 2011;25:2879–90
  5. Myer GD, Faigenbaum AD, Chu D, et al. Integrative training for children and adolescents: techniques and practices for reducing sports-related injuries and enhancing athletic performance. Phys Sports Med 2011;39:74–84.
  6. D.L. Gallahue, Αναπτυξιακή φυσική αγωγή για τα σημερινά παιδιά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.
  7. D. Gallahue, F. Donelly, Developmental physical education for all children, Human Kinetics, Champaign, IL, 2003
  8. J. Babin, R. Katic, D. Ropac, D. Bonacin, Coll Antropol 25 (2001) 153-165.
  9.  S.A. Pettersen, G.E. Mathisen, J Strength Cond Res 26 (2012) 1033-1038
  10. Μ. Grosser, S. Starischka, E. Zimmermann, Προπόνηση φυσικής κατάστασης, Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη, 2002


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.