Μία μικρή κίνηση που ενέχει το αίσθημα της ανιδιοτελούς προσφοράς μπορει τελικά να γίνει ανεκτίμητης αξίας