ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εργομετρικές Αξιολογήσεις
πεδίου
Επιστημονική & Aθλητιατρική
υποστήριξη σε αθλητικές ομοσπονδίες
& αθλητικά σωματεία.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργομετρικές Αξιολογήσεις
Eργαστηρίου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξειδικευμένα σεμινάρια
& ημερίδες προπονητών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κοινωνικό Πρόγραμμα

Αναζητάτε εξειδικευμένη Ιατρική και Επιστημονική Υποστήριξη Αθλητών;

Δεν υπάρχει τρέχουσα ανακοίνωση

To περιοδικό μας

e-Magazine ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΡ 2019

Οι υπηρεσίες μας

Έρευνα

Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με στόχο τη δημοσίευση των επιστημονικών πορισμάτων, αναδεικνύοντας τον ερευνητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Κέντρου διεθνώς.

Υποστήριξη

Aθλητιατρική υποστήριξη σε αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας, μέσω δημιουργίας ιατρικού φακέλου παρακολούθησης της υγείας και της αθλητικής απόδοσης μεγάλου αριθμού ταλαντούχων αθλητών ηλικίας 12-20 ετών, με απώτερο σκοπό την διαχρονική εξέλιξη τους σε αθλητές Ολυμπιακού επιπέδου.

Εκπαίδευση

Δημιουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα εκπαιδεύει και θα εξειδικεύει φοιτητές στην σύγχρονη Αθλητιατρική.

Συμβουλές

Kαταγραφή, αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων-αγώνων σε μαζικό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας.

Sports Excellence Center
Ιατρική και επιστημονική υποστήριξη αθλητών,
με ιδιαίτερη έμφαση σε αθλητές παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Μέλος
του

Επίσημος Συνεργάτης του

Τα πρόσφατα νέα μας

Επιλεγμένο βίντεο

Τα νέα μας στο Facebook

Διαχείριση
Προπονητικού
Φορτίου