Long Covid

Step 1 of 10
Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε στην παραπάνω έρευνα που διεξάγεται από τη κύρια ερευνήτρια Ήλια-Μαρία Κονδύλη, φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "'Άθληση και Υγεία" της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ, στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας. Μέλη τριμελούς εισηγητικής επιτροπής είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, ο Κουλουβάρης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και ο Χάρης Τσολάκης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, που διεξάγεται από το Π.Γ.Ν. από τη Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ". Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο, θα σας δώσει πληροφορίες για την έρευνα προκειμένου να μπορέσετε ενημερωμένα να αποφασίσετε για το αν θα συμμετέχετε ή όχι σε αυτή την έρευνα. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεστε για να το διαβάσετε, να το σκεφτείτε και να κάνετε όποιες ερωτήσεις θέλετε είτε τώρα είτε κάποια άλλη στιγμή/ανά πάσα στιγμή. Αν αποφασίσετε να συμμετέχετε, θα σας ζητηθεί να «κάνετε κλικ» στο ότι συμφωνείται για να συμμετέχετε στην έρευνα και έτσι θα συνεχίσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ;
Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συνοψίσει τις τρέχουσες γνώσεις για συμβάντα υγείας που παραμένουν μετά την λοίμωξη COVID-19 και να τις συσχετίσει με πιθανή μείωση στην ποιότητα ζωής, την υποβάθμιση της φυσικής κατάστασης και την παρουσία αισθήματος κόπωσης που επιβαρύνει τις απλές καθημερινές συνήθειες ατόμων που νόσησαν. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με:
1. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών για τις ανάγκες της μελέτης, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της μελέτης, καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει επίσης, ερωτήσεις για τη νόσηση, τον εμβολιασμό, και το ιστορικό τους σχετικά με χρόνιες ασθένειες,
2. Δύο ερωτηματολόγια σχετικά με την επισκόπηση της υγείας, το πρώτο θα είναι 12 ερωτήσεων (SF12) για τη γενική σωματική και ψυχική υγεία και το δεύτερο ερωτηματολόγιο επισκόπησης υγείας SF36, έχει σαν σκοπό την μέτρηση οκτώ διαστάσεων της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Οι οκτώ αυτές διαστάσεις είναι οι εξής: Η φυσική λειτουργικότητα (PF), ο σωματικός ρόλος (RP), ο σωματικός πόνος (BP), η γενική υγεία (GH), η ζωτικότητα (VT), η κοινωνική λειτουργικότητα (SF), ο συναισθηματικός ρόλος (RE) και η πνευματική- ψυχική υγεία (MH).
3. Την ελληνική έκδοση του δείκτη ποιότητας ύπνου του Pittsburgh (GR-PSQI), αυτοσυμπληρώμενο ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την ποιότητα του ύπνου και τη διακύμανση που παρατηρείται τον τελευταίο μήνα.
4. Και τέλος, για την μέτρηση της κόπωσης το πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο κόπωσης MFI 20, το οποίο είναι ένα ερωτηματολόγιο είκοσι ερωτήσεων σχεδιασμένων για την καταγραφή της κόπωσης σε πέντε κατηγορίες. Συγκεκριμένα μετρά τους παράγοντες: Γενική κόπωση, Σωματική κόπωση, Μειωμένη δραστηριότητα, Μειωμένα Κίνητρα και Πνευματική κόπωση.

2. ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ; Ή ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ;
Δεν υπάρχουν κάποια άμεσα οφέλη για σας από τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή. Ωστόσο, η συμβολή σας στη μελέτη είναι σημαντική γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια εξειδικευμένη προσέγγιση με σκοπό τον εντοπισμό ασθενών με σημεία και συμπτώματα Long COVID-19. Υπάρχει μικρός αριθμός μελετών που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής για Long COVID-19. Δεδομένου των περιορισμένων στοιχείων, η διαχείριση της νόσου των συμπτωμάτων του Long COVID-19 θα απαιτήσει μία ολιστική, διαχρονική παρακολούθηση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στις υπηρεσίες αποκατάστασης και τη μυϊκή ενδυνάμωση των επηρεαζόμενων ομάδων ασθενών.

3. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (Ή ΚΟΣΤΟΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ;
Η συμμετοχή σας στην έρευνα δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος ή επιβάρυνση και δεν υπάρχουν κίνδυνοι για εσάς.

4. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ;
Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική. Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία. Αν όμως δεχτείτε να συμμετάσχετε σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το ηλεκτρονικό έντυπο και να επιλέξετε ότι συμφωνείτε στο τέλος του έντυπου συναίνεσης. Ακόμη και αφού δεχτείτε να συμμετάσχετε μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία και χωρίς καμία συνέπεια για σας. Οι απαντήσεις της έρευνας δεν περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συλλεχθούν για διανομή της έρευνας θα κρυπτογραφηθούν ως ανώνυμα αναγνωριστικά συμμετεχόντων. Αν διακόψετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί δεν αποθηκεύεται κάποια πληροφορία για εσάς.

5. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ; Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα ανωνυμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας σε τρίτους. Επίσης, η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί σε πιθανές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις ή επιστημονικές αναφορές που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη μελέτη. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαντήσεις της έρευνας δεν περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συλλεχθούν για διανομή της έρευνας θα κρυπτογραφηθούν ως ανώνυμα αναγνωριστικά συμμετεχόντων. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας δώσετε. Προκειμένου όμως να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν τη τήρηση της εμπιστευτικότητας εκ μέρους όλων σας καλούμε να δεσμευτείτε α) ότι δεν θα αποκαλύψετε πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας β) ακόμη κι αν κοινοποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας δεν θα αναφέρετε ούτε το όνομα αλλά ούτε τα στοιχεία της ταυτότητας των άλλων προσώπων που συμμετείχαν στην έρευνα και γ) δεν θα αναφέρετε ότι λάβατε αυτές τις πληροφορίες κατά τη συμμετοχή σας στην εν λόγω έρευνα. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε συνοπτική μορφή και το όνομα ή η ταυτότητά σας δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν σε καμία δημοσίευση, συνεδριακή ανακοίνωση. Προαιρετικά αν θέλετε στο τέλος της έρευνας μπορείτε να δώσετε το email σας γα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα οποία θα αναλυθούν από τον επιβλέπων καθηγητή της έρευνας Χαλβατσιώτη Παναγιώτη, Ιατρό Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας και Διαβήτη της Ιατρικής Σχολής.

6. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ; ΚΑΙ ΑΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΣΧΩ ΑΠΟ LONG COVID;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 6974962012 ή μέσω email στο: proedroselpis@gmail.com.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.