Διεπιστημονική Συνεργασία του Sports Excellence και της ΣΕΦΑΑ Αθηνών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ SPORTS EXCELLENCE KAI ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σε μία διεπιστημονική συνεργασία προχώρησε το Sports Excellence και η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών, στην προσπάθεια να δημιουργηθούν νέα ερευνητικά πρωτόκολλα. Στις 21/1/2019 στο κολυμβητήριο της ΣΕΦΑΑ προσήλθαν εθελοντές κολυμβητές και τριαθλητές υψηλού επιπέδου. Ο στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα καινοτόμων προπονητικών μεθόδων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ισχύος του αθλητή. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα εφαρμογής φορτίων σε παραμέτρους δύναμης, ταχύτητας και ισχύος, κατά τη διάρκεια ημιπροσδεμένης και προσδεμένης κολύμβησης.