Συνεργασίες

Σύνδεσμος Διεθνών Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού

Συμμετοχή στο Σύνδεσμο Διεθνών Κέντρων Αθλητισμού (ASPC – Association of Sport Performance Centres) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, δημιουργία κοινών δράσεων και τρόπων διαχείρισης αθλητών υψηλού επιπέδου.

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟE) σε θέματα αθλητιατρικής υποστήριξης Νέων Διακεκριμένων Αθλητών οι οποίοι θα προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.