Μαζικός Αθλητισμός

Διοργάνωση και Επιστημονική Υποστήριξη Αθλητικών Γεγονότων

Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού απευθύνονται σε όλους,  ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ικανότητας να συμμετέχουν ελεύθερα σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Ο μαζικός αθλητισμός σημαίνει άσκηση και διασκέδαση και μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ύπαιθρο, στο πάρκο, στις παραλίες, στις πλατείες, στους δρόμους, στις πόλεις και στα χωριά. Συντελεί στην βελτίωση της υγείας των ατόμων, στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στην κοινωνικοποίηση τους.
Σήμερα, τα προγράμματα μαζικής άθλησης της Αναγέννησης και Προόδου υποστηρίζονται επιστημονικά από το Sports Excellence και είναι διαφοροποιημένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις, τις ικανότητες και τις ηλικίες των συμμετεχόντων.