Όραμα

Στο Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Χειρουργικής Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Sports Excellence.

Τι είναι το Sports Excellence;

 • Αποτελεί ένα κέντρο υψηλού αθλητισμού, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού (World Association of Sport Performance Centers, ASPC) από το 2017.
 • Υποστηρίζει προγράμματα θεραπευτικής άσκησης για την πρόληψη και θεραπεία χρόνιων νοσημάτων σε όλες τις ηλικίες για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων (ειδικών πληθυσμών).
 • West Attica project: Πρόληψη και προαγωγή της Υγείας σε μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων της Δυτικής Αττικής. Πρόληψη παχυσαρκίας, προβλημάτων σπονδυλικής στήλης, βελτίωση φυσικών ικανοτήτων.
 • Πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία αξιολόγησης κινητικών και μαθησιακών δυσκολιών και επιμόρφωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
 • Ευπαθείς ομάδες: Προγράμματα άσκησης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια, νεοπλασματικές νόσους , νευροεκφυλιστικά νοσήματα, Χρόνια Αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Οστεοπόρωση, Ψυχικές διαταραχές στο Αττικό Νοσοκομείο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, σε ΚΑΠΗ της Αττικής, σε νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 • Αθλητισμός για όλους: Άσκηση για παιδιά με νοητική και κινητική αναπηρία σε νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία.
 • Προωθεί την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την ανταλλαγή και διάδοση γνώσεων και εφαρμογών.
 • Προάγει την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την καταγραφή αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικών παρεμβάσεων στον υψηλό αθλητισμό, σε αθλητές μαζικού και ερασιτεχνικού επίπεδου και σε ευπαθείς ομάδες. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να εξασκούνται στη θεωρία και στην πράξη της αθλητικής απόδοσης και της βελτίωσης της υγείας των ασκουμένων. Επικοινωνεί με την επιστημονική κοινότητα μέσω ανακοινώσεων δημοσιεύσεων σε συνέδρια και έγκριτα ερευνητικά περιοδικά.
 • Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αναγέννηση και Πρόοδος (Α&Π)

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συστάθηκε το 2008 με σκοπό να προσφέρει δράσεις και να υλοποιεί προγράμματα στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

Στον τομέα του αθλητισμού ξεχωριστή θέση κατέχει το Sports Excellence (SE), πρόγραμμα που αποσκοπεί στην διαχρονική υποστήριξη και εξέλιξη νεαρών αθλητών, υλοποιείται από την Α&Π, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α ‘ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το SE είναι συγχρόνως ένα καινοτόμο σύστημα δημιουργίας επιστημονικού περιβάλλοντος ολιστικής ανάπτυξης νεαρών αθλητών, δια βίου επιστημονικής εξέλιξης του περιβάλλοντος αυτών (προπονητών, γονέων, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού).

περισσότερα

Αποκλειστική δωρεά

Επιστημονική επίβλεψη

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Α ‘ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή
Μονάδα Αθλητιατρικής – Τμήμα Αθλητικής Αριστείας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής: Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης
Διευθυντής της Α ‘ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Sports Excellence: Κουλουβάρης Παναγιώτης (Επίκουρος Καθηγητής)

Το Όραμα μας

 • Να εμπνεύσουμε τους νέους της χώρας μας οδηγώντας τους να ενσωματώσουν τον αθλητισμό ως μέρος της υγιούς σωματικής και νοητικής  ανάπτυξής τους.
 • Να συμβάλλουμε στην ουσιαστική αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης του αθλητισμού στην Ελλάδα.
 • Να γίνουμε ένας προηγμένος φορέας αθλητιατρικών υπηρεσιών υψηλού αθλητισμού.
 • Να αναπτύξουμε ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα επιστημονικής υποστήριξης αθλητών διεθνώς.
Read more

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας, στην οποία είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι, είναι:

 • Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, υγιούς και ολιστικής ανάπτυξης των νέων μας.
 • Η μακροχρόνια ανάπτυξη των νεαρών αθλητών που θα τους οδηγήσει σε αθλητική αριστεία σε διεθνές επίπεδο.
 • Η θωράκιση του περιβάλλοντος ολιστικής ανάπτυξης των αθλητών μέσω της στενής παρακολούθησης αυτών από εξιδεικευμένους επιστήμονες της αθλητιατρικής και των επιστημόνων του αθλητισμού.
 • Η ενεργή συμμετοχή ως μέλη της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας, στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πλαίσιο ανάπτυξης της αθλητικής αριστείας των νέων.
Read more

Οι Στόχοι μας

Το “Sports Excellence” αποσκοπεί στο να ενώσει φορείς, οργανισμούς και θεσμούς, τελώντας υπό την ομπρέλα της Ιατρικής Σχολής και άλλων ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, για την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων με συνέπεια και συνέχεια,  ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα και φορείς παγκόσμιας εμβέλειας.

Read more

Η Φιλοσοφία μας

Ολιστική Μακροχρόνια Ανάπτυξη Αθλητών που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση των αθλητικών στόχων τους, αναπτύσσοντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους  παράλληλα με τις ακαδημαϊκές σπουδές τους, με την καθοδήγηση των προπονητών τους και υπό την επιστημονική μας επίβλεψη.

 • Αριστεία, που απορρέει από Μακροχρόνια & Ολιστική Ανάπτυξη Αθλητών
 • Καθοδηγούμενη από τον Προπονητή
 • Με επίκεντρο τον Αθλητή
Read more

Οι Αξίες μας

 • Αρτιότητα
 • Συνεργασία
 • Ακεραιότητα
Read more

Στρατηγικές προτεραιότητες

Διεθνείς Συνεργασίες:  Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε   διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς που αφορούν την αθλητική αριστεία και το περιβάλλον αθλητιατρικής και επιστημονικής υποστήριξης των αθλητών.

Στρατηγικές Συνεργασίες με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς στην Ελλάδα προς όφελος των Νέων αθλητών και του περιβάλλοντος υποστήριξης αυτών.

Πολυεπίπεδα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των προπονητών καθώς και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος ανάπτυξης των αθλητών. Έμφαση δίνεται στην εισαγωγή νέων διαπαιδαγωγικών μοντέλων, που υποστηρίζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες των νέων.

Έρευνα: Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με στόχο τη δημοσίευση των επιστημονικών πορισμάτων, καταξιώνοντας τον ερευνητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του κέντρου διεθνώς

Έμπνευση Νέων: Τα προγράμματά μας Αθλητικής Αριστείας να αποτελούν έμπνευση για τους νέους, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά των Νέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και συγχρόνως να συμβάλουμε στην μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν νωρίς.

Δημιουργία και διατήρηση ενός Μοντέλου Μακροχρόνιας Ανάπτυξης Αθλητών (LTAD), προσαρμοσμένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας.

Αθλητικός και Ακαδημαικός προσανατολισμός Νέων : Ο κάθε νέος να επιλέγει την αθλητική δραστηριότητα που θα αποτελεί για αυτόν το βέλτιστο περιβάλλον αθλητικής και προσωπικής ανάπτυξης και διαμέσου αυτής να αναπτύσσει νέες δεξιότητες χρήσιμες για την ακαδημαική και προσωπική του ζωή. Να υποστηρίζουμε τη δημιουργία διπλής σταδιοδρομίας (duel career), ώστε οι νέοι αθλητές να αναπτύσσονται ακαδημαϊκά

Μαζικός Αθλητισμός : Οι παρεμβάσεις μας θα συνίστανται στην ουσιαστική ενίσχυση του πλαισίου ασφαλούς και υγιούς ενασχόλησης με τον αθλητισμό με στόχο την βελτίωση της υγείας και ευεξίας στο ευρύ κοινό.

Πλαίσιο Υγείας στις αθλητικές δραστηριότητες: Παρεμβάσεις για να θωρακίσουμε τους νέους σε ζητήματα υγείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

To Κέντρο μας παρέχει τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες στο χώρο της αθληιατρικής και της ιατρικής υποστήριξης ευρύτερα στο χώρο του αθλητισμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Κέντρο περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση Παραμέτρων Φυσικής Κατάστασης
 • Καρδιαναπνευστικός & Καρδιολογικός έλεγχος
 • Αιματολογικός Έλεγχος
 • Βιομηχανική Ανάλυση Κίνησης
 • Μυοδυναμικός – Νευρομυικός έλεγχος
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Διατροφής & Άθλησης
 • Ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της ηρεμίας και της άσκησης
 • Διαιτολογική Παρακολούθηση για Ρύθμιση Σωματικού Βάρους
 • Αποκατάσταση Τραυματισμών & Μυοσκελετικός Έλεγχος για Ασυμμετρίες
 • Αξιολόγηση Ψυχοκινητικών Δεξιοτήτων