ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αθλητιατρική υποστήριξη εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για την παρακολούθηση της υγείας και των αθλητικών επιδόσεων μεγάλου αριθμού ταλαντούχων αθλητών και των δύο φύλων , ηλικίας 12-18 ετών , με στόχο την εξέλιξη τους σε αθλητές Ολυμπιακών απαιτήσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εγγραφή, αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικής παρέμβασης, ενώ οργανώνονται αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια , με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του κοινού .

ΕΡΕΥΝΑ

Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών πληροφοριών μεταξύ των άλλων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων , εσωτερικού ή εξωτερικού , με σκοπό τη δημοσίεευση επιστημονικών αποτελεσμάτων και , ως εκ τούτου , ενισχύοντας διεθνώς το ερευνητικό και κοινωνικό προφίλ του Κέντρου.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Θέσπιση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών στη σύγχρονη αθλητική ιατρική και , συνεπώς , ενίσχυση των επιτευγμάτων του Κέντρου στον τομέα της Υγείας και της Ευεξίας .

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ