Περισσότερες Πληροφορίες Εργομετρικές Αξιολογήσεις πεδίου Aθλητιατρική υποστήριξη σε
αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξειδικευμένα σεμινάρια
& ημερίδες προπονητών,αθλητών και γονέων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας

Υποστήριξη

Υποστήριξη αθλητικών φαρμάκων για εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες / συλλόγους , μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για την παρακολούθηση της υγείας και των αθλητικών επιδόσεων μεγάλου αριθμού ταλαντούχων αθλητών και των δύο φύλων , ηλικίας 12-18 ετών , με στόχο την εξέλιξη τους σε αθλητές Ολυμπιακών απαιτήσεων .

Συμβουλές

Εγγραφή, αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικής παρέμβασης, ενώ οργανώνονται αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια , με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του κοινού .

Έρευνα

Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών πληροφοριών μεταξύ των άλλων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων , εσωτερικού ή εξωτερικού , με σκοπό τη δημοσίεευση επιστημονικών αποτελεσμάτων και , ως εκ τούτου , ενισχύοντας διεθνώς το ερευνητικό και κοινωνικό προφίλ του Κέντρου. 

Προπόνηση

Θέσπιση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών στη σύγχρονη αθλητική ιατρική και , συνεπώς , ενίσχυση των επιτευγμάτων του Κέντρου στον τομέα της Υγείας και της Ευεξίας .

Παρουσίαση Βίντεο

Κυκλοφόρησε το νέο e-mag!

Sports Excellence Center
ιατρική και επιστημονική υποστήριξη για αθλητές,
με ιδιαίτερη έμφαση στους αθλητές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Μέλος του

Επίσημος συνεργάτης του

Διαχείριση προπονητικού φορτίου :