Διαδικτυακές διαλέξεις

[zoom_join_via_browser meeting_id="99914054121" login_required="no" help="yes" title="Διαδικτυακή Συνάντηση" height="800px" disable_countdown="yes" passcode="pV3xT8" webinar="no"]