Εθνικές ομάδες – Σύλλογοι

  • Συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες και συλλόγους σε αθλητιατρικά θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης νεαρών αθλητών και αθλητριών 12-18 ετών.
  • Αξιολόγηση της απόδοσης, παροχή προπονητικών συμβουλών και επιμόρφωση των προπονητών.
  • Δημιουργία κάρτα υγείας και επιδόσεων.
  • Αξιολόγηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή και του αγώνα μεσω της Κινητής Αθλητιατρικής Μονάδας της Αθλητικής Αριστείας.