Κινητή Αθλητριατρική Μονάδα – Action for Kids with Disabilities

H Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα – Action for Kids with Disabilities (ΚΑΜ – AKD) του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence που λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην αξιολόγηση της υγείας, της αναπηρίας και της λειτουργικότητας τους.

Η εξατομικευμένη αξιολόγηση των παραμέτρων της αναπηρίας του κάθε παιδιού πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η διαδικασία της αξιολόγησης έχει ως στόχο την έκδοση της ψηφιακής κάρτας κινητικής εξέλιξης και συμμετοχής, η οποία θα χρησιμοποιείται ως βάση για τον κατάλληλο σχεδιασμό παρεμβάσεων από τη διεπιστημονική ομάδα της ΚΑΜ – AKD (φυσίατρος, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, νευρολόγος, καθηγητής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, ψυχολόγος).

Η επιστημονική ομάδα, βασισμένη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και στις ανάγκες του κάθε μαθητή, θα είναι σε θέση να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στο σχολικό προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τους γονείς με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της γενικότερης υγείας των μαθητών. Παράλληλα, με βάση τα δεδομένα θα έχει την δυνατότητα μνα εφαρμόσει ειδικά σχεδιασμένα παρεμβατικά προγράμματα άσκησης και συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες.

Σκοπός της δράσης ΚΑΜ – AKD είναι:

  1. Αξιολόγηση και προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες
  2. Ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών
  3. Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων