Προαγωγή της Συμμετοχής των Παιδιών με Αναπηρία σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές & Αθλητικές Δραστηριότητες

Εισαγωγή:

Η σωματική δραστηριότητα, μέσα από την άσκηση, το παιχνίδι και την άθληση, είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική ανάπτυξη, την κινητική εξέλιξη, την ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία καθώς και για τη γνωστική και μαθησιακή επίδοση ενός παιδιού. Ωστόσο, τα παιδιά με αναπηρία, που πάσχουν από κινητικές, γνωστικές, συμπεριφορικές ή και αισθητηριακές διαταραχές, συναντούν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την ένταξη και πλήρη συμμετοχή τους σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

 • Ιατρούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Σχολικούς Νοσηλευτές
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής – Προπονητές
 • Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του Προγράμματος Εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα γνωστικά εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που οδηγούν ή προκύπτουν από την έλλειψη σωματικής άσκησης και δραστηριοποίησης
 • να σχεδιάζουν και να προτείνουν εξατομικευμένα και ενδεδειγμένα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας με σκοπό τη συμμετοχή στο παιχνίδι, στην ψυχαγωγία και στην άθληση

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με την αξία της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.
 • Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαραίτητη γνωστική κατάρτιση στην αναγνώριση και αξιολόγηση όχι μόνο των βασικών κλινικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα παιδιά με κινητικά, αναπτυξιακά και γνωστικοαντιληπτικά προβλήματα, αλλά και των ειδικών νοσολογικών-προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, προκειμένου να μπορούν να υποδείξουν μία ασφαλή και κατάλληλα προσαρμοσμένη δραστηριότητα ως προς το είδος (του παιχνιδιού, του αθλήματος), τον εξοπλισμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις χρονικές παραμέτρους, με τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την πρόληψη των τραυματισμών.
 • Οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν γνώσεις για την εύρεση και αναγνώριση κατάλληλων μέσων και πληροφοριών που θα παρέχονται στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον ώστε να άρουν τους φραγμούς για τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.
 • Οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να υποστηρίξουν τους υγειονομικούς, σχολικούς και κοινοτικούς οργανισμούς να προσφέρουν ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα στα παιδιά με αναπηρία.

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023  

(Δεν ισχύει για τους επιδοτούμενους συμμετέχοντες)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ειδικές Νοσολογικές Καταστάσεις Που Δυσχεραίνουν τη Συμμετοχή σε Δραστηριότητες: Ποιες Είναι και Πώς Επηρεάζουν τα Παιδιά με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση των παθολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των πασχόντων σε σωματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Νευρογενετικά Νοσήματα: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση των πλέον κοινών νευρογενετικών νοσημάτων και αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων τους που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

Χρωμοσωμικά Σύνδρομα: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα Που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση των πλέον κοινών χρωμοσωμικών συνδρόμων και αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων τους που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

KINEMS: Ένα θεραπευτικό τεχνολογικό εργαλείο εκμάθησης βασικών κινητικών δεξιοτήτων για παιδιά με αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση και εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του KINEMS ως θεραπευτικού εργαλείου και τα οφέλη της τεχνολογίας στην εκμάθηση επιτελικών και κινητικών δεξιοτήτων

Συνήθεις Ψυχικές Διαταραχές Κατά την Παιδική Και Εφηβική Ηλικία: Ψυχοσυμπεριφορικά Ελλείμματα Που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση των συνήθων ψυχικών διαταραχών κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και η επίδραση των ψυχοσυμπεριφορικών ελλειμάτων στην σωματική δραστηριότητα.

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα Που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων της Δ.Α.Φ. που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας: Αισθητικοκινητικά Ελλείμματα Που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών χαρακτηριστικών των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας που επηρεάζουν την κίνηση (ποιες νοσολογικές οντότητες εμπλέκονται).

Οπτικές Διαταραχές και Τυφλότητα: Αισθητικοκινητικά Ελλείμματα Που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών χαρακτηριστικών των οπτικών διαταραχών που επηρεάζουν την κίνηση – ποιες νοσολογικές οντότητες εμπλέκονται. (Πρακτικό μέρος)

Λήψη Ιστορικού

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση λήψης ιστορικού μέσα από τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου για παιδιά με αναπηρία, βασισμένο σε έντυπα προσυμμετοχικού ιατρικού ιστορικού ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες και Special Olympics από αμερικάνικους ιατρικούς οργανισμούς , περιλαμβανομένου του εργαλείου Physical Activity Vital Sign.

Η Χρήση των FWords στην Αξιολόγηση και στη Στοχοθεσία  Παιδιών με Αναπηρία.

Μαθησιακοί στόχοι: Πως τα F -words αποτελούν μέρος στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας των παιδιών με αναπηρία και μέρος  στη στοχοθεσία θεραπευτικού προγράμματος.

The art of possibilities with disabilities – the case of cerebral palsy

Μαθησιακοί στόχοι: Ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση μέσω της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας και της συμπερίληψής τους στο κοινωνικό πλαίσιο

Ανάπτυξη Ειδικά Προσαρμοσμένων, Εξατομικευμένων και Ασφαλών Προγραμμάτων Σωματικής Δραστηριότητας για Παιδιά με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: (α) Σχεδιασμός τροποποιημένων πρωτοκόλλων άθλησης (β) Εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένου και προστατευτικού εξοπλισμού για αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή συμμετοχή

Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία και η Χρήση της για την Ενίσχυση της Συμμετοχής σε Δραστηριότητες

Μαθησιακοί στόχοι: Η σημασία της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας στην καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Δραστηριοποίησης των Παιδιών Σε 24ωρη Βάση

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και κατανόηση των κατευθυντήριων οδηγιών κίνησης και δραστηριοποίησης των παιδιών σε 24ωρη βάση (24-hour movement/activity guidelines) και χρήση ειδικών ερωτηματολογίων ελέγχου της δραστηριότητας (activity checklists) για την ανίχνευση προβλημάτων και την προαγωγή της συμμετοχής σε σωματικές δραστηριότητες. .

Κατανοώντας τη Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού – Διαχείριση και Προσέγγιση Αυτιστικών Ατόμων. Νέα Δεδομένα

Μαθησιακοί στόχοι: Κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη προσέγγιση αυτιστικών ατόμων – Νέα δεδομένα.

Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας Σε Άτομα με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Ενημέρωση και Εκπαίδευση Επαγγελματιών για τη σημασία της σεξουαλικής υγείας. Ορμόνες, βιολογική έναρξη της ήβης, Μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

Ψυχοκινητική Αγωγή ως Προσέγγιση Προαγωγής της Συμμετοχής των Παιδιών με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Η σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής ως θεραπευτική μέθοδο για την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής σε παιδιά με αναπηρίες.

Προσαρμοσμένα Αθλήματα και Σωματικές Δραστηριότητες για Παιδιά με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και αναγνώριση προσαρμοσμένων αθλημάτων και σωματικών δραστηριοτήτων (αθλήματα με αμαξίδιο, προσαρμοσμένη ποδηλασία, προσαρμοσμένη κολύμβηση, αθλήματα για άτομα με διαταραχές όρασης ή ακοής, ιππασία). Γνώση και αναγνώριση ειδικών κοινοτικών οργανισμών και προγραμμάτων που μπορούν να συντείνουν στη σωματική δραστηριοποίηση του παιδιού με αναπηρία

Νέες Τεκμηριωμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις Προαγωγής της Συμμετοχής Βασισμένες σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές & Αθλητικές Δραστηριότητες

Μαθησιακοί στόχοι: Νέα δεδομένα στην αποκατάσταση των παιδιών με αναπηρία με στόχο την προαγωγή της συμμετοχής τους σε πληθώρα δραστηριοτήτων

Στο επιστημονικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί και πρόκειται να μας τιμήσουν  με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό

2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 & ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν.ΣΟΥΚΑΚΟΣ» Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Π. Κουλουβάρης | Χ. Τσολάκης | Β. Σκουτέλης

09:00-09:30    Ειδικές Νοσολογικές Καταστάσεις που Δυσχεραίνουν τη Συμμετοχή σε Δραστηριότητες: Ποιες Είναι και Πώς Επηρεάζουν τα Παιδιά με Αναπηρία | Ε. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ

09:30-10:00    Νευρογενετικά Νοσήματα: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη δραστηριότητα | Μ. ΣΠΑΝΟΥ

10:00-10:30    Χρωμοσωμικά Σύνδρομα: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα | Μ. ΓΙΩΡΓΗ

10:30-11:00    KINEMS: Ένα θεραπευτικό τεχνολογικό εργαλείο εκμάθησης βασικών κινητικών δεξιοτήτων για παιδιά με αναπηρία | Σ. ΡΕΤΑΛΗΣ

11:00-11:30     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30-12:00    Συνήθεις Ψυχικές Διαταραχές Κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία: Ψυχοσυμπεριφορικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα | Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

12:00-12:30    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: (Ψυχο)Σωματικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα | Ν. ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ

12:30-13:00    Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας: Αισθητικοκινητικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα | Σ. ΒΕΓΓΟΥ

13:00-13:30    Οπτικές διαταραχές και τυφλότητα: Αισθητικοκινητικά Ελλείμματα που Περιορίζουν τη Δραστηριότητα | Τ. ΜΠΟΥΣΗ

13:30-14:00    Λήψη Ιστορικού | Φ. ΠΑΠΙΤΣΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Π. Κουλουβάρης | Χ. Τσολάκης | Β. Σκουτέλης

09:00-09:30    Η Χρήση των F-Words στην Αξιολόγηση και τη Στοχοθεσία Παιδιών με Αναπηρία | Ι. ΜΠΟΓΑ – Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

09:30-10:00    The art of possibilities with disabilities – the case of cerebral palsy | SIRI KVAALE JORDAL

10:00-10:30    Ανάπτυξη Ειδικά Προσαρμοσμένων, Εξατομικευμένων και Ασφαλών Προγραμμάτων Σωματικής Δραστηριότητας για Παιδιά με Αναπηρία | KJERSTI LINNES

10:30-11:00    Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία και η Χρήση της για την Ενίσχυση της Συμμετοχής σε Δραστηριότητες | E. ΓΕΡΜΑΝΗ

11:00-11:30     Κατευθυντήριες Οδηγίες Δραστηριοποίησης των Παιδιών Σε 24ωρη Βάση| Β. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ

11:30-12:00    Κατανοώντας τον Αυτισμό- Διαχείριση και Προσέγγιση Αυτιστικών Ατόμων. Νέα δεδομένα| Ε. ΧΕΛΑΣ

12:00-12:30    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:00    Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας σε Άτομα με Αναπηρία | Σ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

13:00-13:30    Ψυχοκινητική Αγωγή ως Προσέγγιση Προαγωγής της Συμμετοχής των Παιδιών με Αναπηρία| Α. ΚΑΜΠΑΣ

13:30-14:00    Προσαρμοσμένα Αθλήματα και Σωματικές Δραστηριότητες για Παιδιά με Αναπηρία | Ε. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

14:00-14:30    Νέες Τεκμηριωμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις Προαγωγής της Συμμετοχής Βασισμένες σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές & Αθλητικές Δραστηριότητες | Β. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ

14:30-15:00    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 

Ευανθία Μητσιοκάπα

MD, PhD, SFEBPRM Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝΝΘ «Η Σωτηρία»

Siri Kvaale Jordal 

Physiotherapist, Beitostolen Healthsports Center

Μαρία Σπανού

Παιδίατρος-Παιδονευρολόγος, Συνεργάτης Παιδονευρολογικού τμήματος Γ’ Παιδ.Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν

Μελπομένη Γιώργη

Παιδίατρος- Παιδονευρολόγος, Επιμελήτρια ´Β ΕΣΥ Γ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική  Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Γεωργία Τριανταφύλλου

Ψυχίατρος παιδιού κι εφήβου , Επιμελήτρια Α ´ ΕΣΥ , Γ´Παιδιατρικη Κλινική Π.Γ.Ν. Αττικόν

Ευαγγελία Διαμαντή

MSc, επιστημονικός συνεργάτης «Μονάδας φροντίδας για την ασφάλεια των παιδίων ΕΛΙΖΑ»

Παναγιώτα Περβανίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σωτηρία Βέγγου

Εργοθεραπεύτρια, Master in Research in Health Sciences, Επιστημονικά υπεύθυνη Θεραπευτικών προγραμμάτων “Αλληλεπιδρώ” Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης, Μητροπολητικό κολέγιο.

Τζουλιάνα Μπούση

Φιλόλογος και copywriter

Σίμος Ρετάλης 

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Παναγιώτης Κουλουβάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence

Kjersti Linnes

Sports Pedagog, Beitostolen Healthsports Center

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Ευρωβουλευτής ΝΔ – Ψυχίατρος

Βασίλειος Σκουτέλης

Φυσικοθεραπευτής Παίδων MSc, PhD, Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α.

Ευριπίδης Χελάς 

Διευθυντής ΙΕΕΛ

Έρση Γερμάνη

MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Λογοθεραπείας ΕΛΕΠΑΠ

Ιουλία Μπογά

Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, MSc(cand) | Υπεύθυνη Αθλητικών Δραστηριοτήτων Action for Kids with Disabilities

Θωμάς Παναγόπουλος 

Φυσικοθεραπευτής Παίδων, MSc, Phd(cand) | Πρόγραμμα Action for Kids with Disabilities

Φλώρα Παπίτση

Ψυχολόγος MSc, PhD(cand), Διοικητική Διευθύντρια Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ

Αντώνης Καμπάς

Καθηγητής Κινητικής Ανάπτυξης Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Εμμανουήλ Σκορδίλης

Καθηγητής  Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής Σχολής Επιστήμης Υυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Χαρίλαος Τσολάκης

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ / Διευθυντής Προγράμματος Sports Excellence, Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος | Καθηγητής-Διευθυντής | Α’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ | Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Αργύριος Ντινόπουλος | Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας | Γ΄ Παιδιατρική Kλινική ΕΚΠΑ |Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Παναγιώτης Σ. Κουλουβάρης | Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence

Xαρίλαος Τσολάκης | Καθηγητής Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ | Διευθυντής Προγραμμάτων Sports Excellence

Βασίλειος Χ. Σκουτέλης |Φυσικοθεραπευτής Παίδων Π.Γ.Ν. “Αττικόν” | Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ

Ευανθία Μητσιοκάπα | Φυσίατρος | Επιμελήτρια Β’, Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης | Γ.Ν.Ν.Θ. ΑΘΗΝΩΝ «Η Σωτηρία»

Εμμανουήλ Σκορδίλης | Καθηγητής Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτης Σ. Κουλουβάρης | Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence

Xαρίλαος Τσολάκης | Καθηγητής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού ΕΚΠΑ, Διευθυντής Προγραμμάτων Sports Excellence

Ιφιγένεια Πιτούλη  | Υπεύθυνη Προγραμμάτων “Αναγέννηση & Πρόοδος”

Φλώρα Παπίτση | Ψυχολόγος, Διοικητική Διευθύντρια Sports Excellence

Θεόδωρος Δαβιώτης | Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού

Ιουλία Μπογά | Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Sports Excellence

Θωμάς Παναγόπουλος | Φυσικοθεραπευτής Παίδων, Sports Excellence

Απόστολος  Σκούρας |Φυσικοθεραπευτής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Sports Excellence

Δημήτρης Καραμίντζας | Φυσικοθεραπευτής,  Sports Excellence

Φωτεινή Χριστοπούλου | Νοσηλεύτρια, Διοικητική Υποστήριξη, Sports Excellence

 

Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 1 και 2 Δεκεμβρίου 2023, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν.ΣΟΥΚΑΚΟΣ» Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», στην Αθήνα θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία στον παρακάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε τραπεζική κατάθεση εντός τριών (3) ημερολογιακών ημέρων από την υποβολή της φόρμας, του ποσού των 100€ (εκατό ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό: GR7301106560000065600423746 // Εθνική Τράπεζα Ελλάδος χρησιμοποιώντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό επιβεβαίωσης  που θα εμφανιστεί κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης συμμετοχής.

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο σεμινάριο σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις δορυφορικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ , 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Κέντρο Πολιτισμού  Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες

Χώρος Διεξαγωγής: Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών (ΥΧΑ)

11:00-11:30     Colpbol

11:45-12:15     Στίβος Μάχης |  Σκυταλοδρομίες

12:30-13:15     Επίδειξη Αθλήματος Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο από αθλητές της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ)

Workshops | 6 F Words

Χώρος Διεξαγωγής: Πύργος Βιβλίων ΚΠΙΣΝ

16:00 -16:20  Fitness: Προάγοντας τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών με αναπηρία | SIRI KVAALE JORDAL, KJERSTI LINNES και Φ. ΠΑΠΙΤΣΗ

16:20 – 16:40  Functioning:  Φυσιολογικότητα ή συμμετοχικότητα στη δραστηριότητα | Β. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ

16:40-17:00    Friends: Η σημασία της συμπερίληψης και η σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον | T. VERNON

17:00 – 17:20  Family: Εξετάζοντας την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των γονέων των παιδιών με αναπηρία | Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

17:20 – 17:40  Future: Ρόλος του γονέα: H μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση | Α. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ, Φ ΠΑΠΙΤΣΗ

17:40 – 18:00  Fun: Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία μέσα στην καθημερινότητα ενός παιδιού με αναπηρία | Γ.  ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ, Φ. ΠΑΠΙΤΣΗ

18:00–18:30  “Handbreak” | Προβολή Ταινίας Μικρού Μήκους

Συζήτηση

18:30–19:15  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με αναπηρία | Π. ΤΟΣΚΑ, Φ. ΠΑΠΙΤΣΗ

19:15 – 19:30 Παρουσίαση Προγράμματος «Action for Kids With Disabilities» | Φ. ΠΑΠΙΤΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, TBΑ

09:00 – 12:00: Πρακτική Εκπαίδευση : Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες

1. Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο;
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιατρούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Σχολικούς Νοσηλευτές
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής – Προπονητές
 • Εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή

2.Πως μπορώ να εγγραφώ στο σεμινάριο;

Στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής.

3.Ποιό είναι το κόστος εγγραφής;

Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στη συμβολική συνδρομή των εκατό ευρώ (100 ευρώ) , το οποίο θα διατεθεί ως δωρεά για το πρόγραμμα “Θεραπευτική Άσκηση | Action for Kids with Disabilities”. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό (πληροφορίες αναλυτικά στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

4. Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων;

Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης από τον εγγεγραμμένο μετά την καταβολή του ποσού της συμβολικής συνδρομής , δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του.

5.Θα λάβω πιστοποιητικό για τη συμμετοχή μου;

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

6.Πώς θα γνωρίζω εάν έγινα δεκτός στο σεμινάριο;

Εφόσον έχετε υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής και έχετε καταθέσει το κόστος εγγραφής θα λάβετε τελικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών;

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός 40  συμμετεχόντων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

8. Τι γίνεται αν δεν προβώ σε κατάθεσή ποσού εντός των 3ων ημέρων;

Oι αιτήσεις συμμετοχής που δεν ακολουθούνται απο κατάθεση του ποσού εγγραφής, δεν κατοχυρώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.