Πρόγραμμα West Attica

Πρόγραμμα West Attica:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 8-12 ΕΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας σε μαθητές-τριες σχολείων Δυτική Αττικής» αποτελεί μια καινοτόμος δράση του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας της 1ης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Π.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και έχει ως στόχο την ολιστική προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, της έλλειψης σωματικής άσκησης και της σκολίωσης της σπονδυλικής στήλης μαθητών 8-12 ετών. Κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) προγραμματίστηκε η πιλοτική συμμετοχή 11 Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της υγείας στα σχολεία μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και των κατάλληλων παρεμβάσεων όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές διαβιούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσανατολίζεται κυρίως γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα των νέων, την παιδική παχυσαρκία. Είναι αποδεδειγμένο ότι 1 στα 5 παιδιά στη Ελλάδα είναι παχύσαρκο ενώ η σχέση της παιδικής παχυσαρκίας με μελλοντικές καρδιο-μεταβολικές βλάβες είναι πραγματική. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου, που προετοιμάζει το έδαφος για τα μεταβολικά και καρδιοαγγειακά νοσήματα που αναπτύσσονται στην σύγχρονη ενήλικη ζωή.

Επίσης, η αρχική εμφάνιση μυοσκελετικών δυσλειτουργιών που κάνουν την εμφάνισης τους στην νεαρή ηλικία προκαλούν μεγάλη επιβάρυνση στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες ξεκινούν αθόρυβα σε αυτές τις ηλικίες και με την πάροδο του χρόνου εγκαθιστούν κακή ποιότητα ζωής στο 40% περίπου του πληθυσμού αναστέλλοντας την σε σημαντικό βαθμό την παραγωγικότητα τους.

Επομένως, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε αρχικά να αξιολογηθεί η φυσική κατάσταση των μαθητών μέσω του σταθμισμένου εργαλείου αξιολόγησης ALPHA (Assessing Level of Physical Activity) -FIT και βάσει των αποτελεσμάτων να υλοποιηθεί εξατομικευμένη παρέμβαση τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς τους σε συνεργασία με την Γ’ Παιδιατρικής Κλινική του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, την αλλαγή συμπεριφοράς ως προς τον υγιή τρόπο ζωής και την υιοθέτηση της καθημερινής σωματικής άσκησης.

Η ομάδα του τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence έχει αξιολογήσει προς το παρόν την φυσική κατάσταση 399 μαθητών από τέσσερα δημοτικά σχολεία (1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου και 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων). Η καινοτομία του προγράμματος πρόληψης έγκειται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δεν αποτυπώνονται μόνο σε επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις αλλά αξιοποιούνται για τον εξατομικευμένο κλινικό έλεγχο, την  καταγραφή επίδραση της παρέμβαση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.