Προγραμματισμός Εργομετρικής Αξιολόγησης

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού  της εργομετρικής αξιολόγησης, προαπαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Κάρτα Υγείας Αθλητή ή Ιατρική Βεβαίωση ( Από Καρδιολόγο, εντός δωδεκαμήνου)
  2. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή οποία θα περιλαμβάνει το κείμενο που υπάρχει αναρτημένο εδώ για ενήλικους και εδώ για γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων.