Ερευνητικά

Koulouvaris P, Tsolakis C, Tsekouras YE, Donti O, Papagelopoulos PJ. Obesity and physical fitness indices of children aged 5-12 years living on remote and isolated islandsRural Remote Health. 2018;18(2):4425. doi:10.22605/RRH4425

Η παιδική παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη μάστιγα, η οποία περιορίζει την φυσική κατάσταση των παιδιών και επηρεάζει την υγεία τους. Η παιδική παχυσαρκία γνωρίζαμε, ότι εμφανίζεται σε υψηλότερες τιμές στις αστικές περιοχές, ενώ από τα αποτελέσματα της μελέτης του Sports Excellence σε 463 παιδιά Δημοτικού Σχολείου σε 18 ακριτικά νησιά της Ελλάδος διαπιστώθηκε ότι η παχυσαρκία είναι, επίσης, εμφανής και μάλιστα είχε παρόμοιες τιμές με αυτές των αστικών περιοχών. Αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων ήταν ότι το 50-75% των παιδιών είχαν μειωμένη απόδοση σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης των παιδιών σύμφωνα με τις νόρμες της μελέτης του Ευ ζην. Οι περιοχές αυτές χρήζουν ενημέρωσης και παρεμβάσεων άσκησης και διατροφής όχι μόνο στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και στις εξωσχολικές ώρες, ώστε να αντιστραφεί η σημερινή εικόνα και να υπάρξει μακροπρόθεσμη βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Για το πλήρες άρθρο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

 https://www.rrh.org.au/journal/article/4425

Obesity has become one of the major health risks in childhood, significantly affecting children’s health and physical fitness. Although the marked increase of obesity in urban areas is well established, evidence is limited in remote and isolated areas with adverse socioeconomic features. The aim of this study was to examine the prevalence of obesity and its association with physical performance indices in young school-aged children living in 18 remote and isolated Greek islands.

Methods:  Four hundred and sixty-three children (244 boys, 219 girls), aged 5–12 years underwent a series of physical fitness tests including 20 m sprint, standing long jump, 1 kg medicine ball throw, agility T-test and sit-and-reach test. Age and gender BMI cut-off points were determined according to World Health Organisation (WHO) norms.

Results:  The prevalence of obesity was 23.8% and 13.2% for boys and girls, respectively. A negative body mass index (BMI) main effect was observed for weight-bearing activities, such as 20 m sprint (F=6.21, p=0.000, η2=0.041) and standing long jump (F=11.369, p=0.000, η2=0.074), while medicine ball throw was positively correlated with BMI in children aged 9–12 years.
Conclusion:  The results of this study confirmed previous findings on obesity prevalence in Greece. A negative association was also found between BMI and physical fitness indices and, in particular, in weight-bearing activities. It is critical to establish physical education interventions and physical fitness programs at schools, aiming to increase motivation for physical activity participation.

For the full manuscript please follow this link:

 https://www.rrh.org.au/journal/article/4425

Charilaos Tsolakis(1), Yiannis E. Tsekouras(2), Theodoros Daviotis(2), Panayiotis Koulouvaris(2), Panayiotis J. Papaggelopoulos(2)
(1) School of Physical Education and Sports Science, National Kapodistrian University of Athens, Greece
(2) 1st Orthopaedic Clinic «Attikon» General University Hospital, Orthopaedic Center of Research and Education PN Soukakos, Attikon Hospital, National Kapodistrian University of Athens, Greece

Στη σύγχρονη προπονητική είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιές μεταβλητές της φυσικής κατάστασης επηρεάζουν την αγωνιστική απόδοση. Στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς επιδιώκουν να διερευνήσουν την σχέση της ισχύος των κάτω άκρων με την απόδοση βασικών κινητικών δεξιοτήτων (βήμα-προβολή) που χρησιμοποιούν οι αθλητές ξιφασκίας κατά την αγωνιστική προσπάθεια. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών απόδοσης, η ενεργοποίηση πολλών μυικών ομάδων, η μηχανική των κινήσεων των βασικότερων κινητικών δεξιοτήτων, η ύπαρξη αντιπάλου, και η τακτική συνιστούν την ενδελεχή μελέτη της αγωνιστικής προσπάθειας στην ξιφασκία. Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την απόδοση σε νεαρή ηλικία. Αντιθέτως η ισχύς των κάτω άκρων σε κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση ερμηνεύουν την απόδοση στην κίνηση του βήματος-προβολής και των αλλαγών κατεύθυνσης στην αγωνιστική ξιφασκία.

Για το πλήρες άρθρο κάντε κλικ εδώ:

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate sport specific correlates of fencing performance, in both young male and female fencers. All assessments (anthropometry, arm strength, leg power, flexibility, fencing movement reaction times in visual stimuli velocity of arm extension, lunge velocity, step and lunge velocity and fencing specific agility test) were conducted on 9 males and 13 female young fencers 13.4±0.85 years old (mean age
± standard deviation). Relationships were examined by calculating Pearson’s product moment correlation coefficient (r). A stepwise multiple linear regression was used to identify the best predictors of fencing performance. Females were found to have more body fat and higher BMI values compared to males. Males outperformed females in all leg power tests, while females were more flexible than males. Moreover males were faster in arm velocity, step-lunge velocity and change of direction velocity compared to females. Anthropometric parameters were not correlated to fencing performance. Long jump and squat jump were the best predictors of step and lunge velocity and change of direction velocity, respectively. The integration of power exercises in both the horizontal and vertical plane is recommended as regular regimen in physical condition protocols in order to optimize the fencing performance in young fencers.

For full manuscript please click here:

Charilaos Tsolakis ,Theoharis Simeonidis,Panagiotis Georginis,Evgenia Cherouveim,Spyridon Methenitis, Panagiotis Koulouvaris.

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συγκριθεί η ισομετρική δύναμη κορμού μεταξύ ανδρών και γυναικών αθλητών υψηλού επιπέδου διαφορετικής ηλικιακής κατηγορίας και προπονητικής εμπειρίας. Μέθοδος: Συνολικά, 388 έφηβοι αθλητές, υψηλού επιπέδου ,συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν την έρευνα. Οι 188 ήταν άνδρες (Ηλικία: 15.4±1.8 ετών, Σωματικό Ανάστημα 175.5±11.2 cm, Σωματικό Βάρος 68.8±14.5 kg, ΒΜΙ: 22.1±0.3 kg/m2) και οι 207 γυναίκες (Ηλικία: 15.1±1.6 ετών, Σωματικό Ανάστημα 166.8±7.8 cm, Σωματικό Βάρος 60.8±8.4 kg, ΒΜΙ: 21.8±0.4 kg/m2). Οι αθλητές/τριες ταξινομήθηκαν σε εφτά (7) διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με την αθλητική ειδίκευση (αθλήματα κωπηλασίας και κανό καγιάκ, κολύμβησης, μαχητικά αθλήματα, ομαδικά, ρακέτας, χειμερινά και λοιπά αθλήματα). Οι αθλητές αξιολογήθηκαν στην μέγιστη ισομετρική δύναμη εκτεινόντων (ΡΤΕ) και καμπτήρων (ΡΤF) μυών κορμού με το ισοκινητικό δυναμόμετρο Biodex (Biodex Pro 4, Biodex Medical Systems, Inc, USA). Επιπλέον, η αναλογία δύναμης μεταξύ κάμψης / έκτασης (F/E) υπολογίστηκε. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ηλικίας (η2: 0.077-0.112, p<0.05), φύλου (η2: 0.020-0.077, p<0.05) και αθλητικής ειδίκευσης (η2: 0.057-0.154, p<0.005) για την απόλυτη και σχετική μέγιστη ΡΤΕ, PTF καθώς και αναλογίας F/E. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στους αθλητές/τριες των μαχητικών αθλημάτων, ενώ οι χαμηλότερες στην ομάδα των υπολοίπων αθλημάτων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στην αναλογία F/E μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, ιδιαίτερα για τις αθλήτριες. Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η δύναμη κορμού και η αναλογία κάμψης / έκτασης επηρεάζονται σημαντικά από την ηλικία, το φύλο και την αθλητική ειδίκευση σε έφηβους αθλητές υψηλού επιπέδου.

Για το πλήρες άρθρο πατήστε Εδώ

EVGENIA CHEROUVEIM1, CHARILAOS TSOLAKIS2 CHRISTOS NTOZIS3, NIKOLAOS APOSTOLIDIS4, KONSTANTINOS GKOUNTAS5, PANAGIOTIS KOULOUVARIS6

Sports Excellence, 1st Orthopedics Department, School of Health Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, GREECE ,School of Physical Education & Sports Science, National and Kapodistrian University of Athens, GREECE; 3,5Hellenic Volleyball Federation, GREECE

Εισαγωγή. Παρά τη διαφοροποίηση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και φυσιολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με τις τεχνικές και τακτικές απαιτήσεις της κάθε θέσης παιχνιδιού σε ενήλικους αθλητές της πετοσφαίρισης, ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει το παραπάνω ζήτημα σε νεαρές αθλήτριες της πετοσφαίρισης. Συνεπώς, σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της θέση του παιχνιδιού και της ηλικίας στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση σε νεαρές αθλήτριες της πετοσφαίρισης. Μέθοδος. Συνολικά 389 υγιείς γυναίκες (n = 389, 14,2 ± 5,5 ετών, σωματική μάζα 57,05 ± 9,48 kg, ύψος 1,67 ± 0,07 m και δείκτης μάζας σώματος 20,28 ± 2,76), αθλήτριες υψηλού επιπέδου της πετοσφαίρισης συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν τη μελέτη. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες ανάλογα με τη θέση παιχνιδιού τους [setters (n = 66), out-hitters (n = 125), mid-blockers (n = 66), opposites (n = 37), liberos (n = 25)], και χωρίς εξειδικευμένη θέση (n = 70)] και σε δύο ηλικιακές ομάδες [13 (AG13, n = 127) και 14 (AG14, n = 262) ετών]. Σε όλες τις αθλήτριες προσδιορίστηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η δοκιμασία απόδοσης σε γηπεδικές αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, οι αθλητές εκτέλεσαν τις παρακάτω δοκιμασίες: ρίψη ιατρικής μπάλας (MBT), άλμα άνευ φόρας (LJ), άλμα με προφόρτιση (CMJ), άλμα καρφώματος (SJ), ευλυγισία (SRT), ευκινησία (AΤ) και δύναμη κορμού (SU). Αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά (p <0,05) μεταξύ των θέσεων παιχνιδιού αναφορικά με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και την απόδοση στις γηπεδικές αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, οι αθλήτριες χωρίς εξειδικευμένη θέση παιχνιδιού είχαν μικρότερα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και χαμηλότερη απόδοση άσκησης (MBT, LJ, CMJ, SJ, SRT, AT και UP) σε σύγκριση με τις αθλήτριες των υπολοίπων θέσεων παιχνιδιού. Ωστόσο, η δοκιμασία απόδοσης ήταν παρόμοια (p> 0,05) μεταξύ των αθλητριών με εξειδικευμένες θέσεις παιχνιδιού. Αναφορικά με την ηλικία, υπήρξε σημαντική επίδραση στην δοκιμασία απόδοσης, με τις μέσες τιμές των αξιολογήσεων LJ, CMJ, SJ, MBT και SRT να είναι μεγαλύτερες στην ηλικιακή ομάδα των 14 ετών από ό,τι στην νεώτερη ηλικιακή ομάδα, ενώ η απόδοση στη δύναμη του κορμού να είναι υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα των 13 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 14 ετών. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ αλτικής ικανότητας και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών. Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς κατά τη διαδικασία επιλογής ταλέντων για την παροχή συγκεκριμένων δεδομένων ανά θέσης παιχνιδιού για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Η έλλειψη φυσιολογικών διαφορών μεταξύ των θέσεων παιχνιδιού επιβεβαιώνει ότι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας ταυτοποίησης για την κύρια επιλογή ταλέντων για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

 

Για το πλήρες άρθρο, πατήστε εδώ.

Drakoulaki Vasiliki, Kontochristopoulos Nikolaos, Methenitis Spyridon, Georginis Panagiotis, Cherouveim Evgenia, Koulouvaris Panagiotis, Tsolakis Charilaos. Bilateral asymmetries in male and female young elite fencers in relation to fencing performance. Isokinetics and Exercise Science, 2020, 1-9, doi: 10.3233/IES-202200.

Υπόβαθρο: Τα δεδομένα σχετικά με τη δύναμη των κάτω άκρων, τις ασυμμετρίες στην ικανότητα παραγωγής ισχύος στους ξιφομάχους και τις σχέσεις τους με την αγωνιστική απόδοση στην ξιφασκία είναι περιορισμένα και ασυνεπείς. Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις ασυμμετρίες, μεταξύ κυρίαρχου (D) και μη-κυρίαρχου (ND) ποδιού σε νεαρούς κορυφαίους, άνδρες και γυναίκες, ξιφομάχους, σε σχέση με την απόδοση σε ειδικές αξιολογήσεις του αγωνίσματος της ξιφασκίας. Μέθοδος: Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, η επίδοση στα μονοποδικά οριζόντια και κάθετα άλματα, η μέγιστη ισοκινητική δύναμη, οι επιδόσεις στην κίνηση προβολής και βήμα – προβολής αξιολογήθηκαν σε 16 άνδρες και 22 γυναίκες υψηλού επιπέδου ξιφομάχους. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων για όλα τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (p <0.05). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διμερείς ασυμμετρίες και δεν διαπιστώθηκε επίδραση του παράγοντα φύλου x πλευρικότητας (p> 0.05). Η απόδοση στην ξιφασκία συσχετίστηκε αρνητικά με την λόγο της μέγιστη δύναμης κατά την κάμψη / έκταση (F/E) του κυρίαρχου σκέλους στις 300 °/s (r: -0.564 έως -0.619, p <0.05). Επιπλέον, ο λόγος F/E του κυρίαρχου σκέλους στις 300 °/s συσχετίστηκε θετικά με την ταχύτητα και την ισχύ στις ειδικές αξιολόγησης απόδοσης της ξιφασκίας στις γυναίκες (r: 0.562-0.649, p <0.05). Τέλος, μόνο στις γυναίκες ξιφομάχους, η απόσταση κατά την αξιολόγηση των μονοποδικών αλμάτων εις τριπλούν συσχετίστηκε σημαντικά με την ταχύτητα και την ισχύ στις ειδικές αξιολόγησης απόδοσης της ξιφασκίας (r: 0.444-0.500, p <0.05). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι το διαφορετικό μοτίβο ενεργοποίησης / κίνησης κατά την ξιφασκία μεταξύ των μυών του κυρίαρχου και του μη κυρίαρχου ποδιού των ξιφομάχων δεν οδηγεί σε ανατομικές, δυναμικές και λειτουργικές ασυμμετρίες των κάτω άκρων.

Για το πλήρες άρθρο, πατήστε εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.