Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα

Kινητή Αθλητιατρική Μονάδα

H Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ) του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence που λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και αθλητές απομακρυσμένων περιοχών ηλικία 6-18 ετών να πάρουν μέρος σε εργομετρικές αξιολογήσεις.

Μέσα από οργανωμένο παιχνίδι και διασκεδαστικές ασκήσεις, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν, να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα να αξιολογηθούν από τους επιστήμονες άσκησης και διαιτολόγους, οι οποίοι θα τους προσφέρουν εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, βασιζόμενη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Όλη η διαδικασία της αξιολόγησης έχει παιγνιώδη μορφή και το βασικό χαρακτηριστικό της είναι η διασκέδαση των παιδιών. Μεταξύ άλλων οι μετρήσεις αφορούν τη δύναμη, την ταχύτητα, το χρόνο αντίδρασης και τη σύσταση σώματος του παιδιού, χαρακτηριστικά που διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη τους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι βασισμένα σε νόρμες φυσικής κατάστασης και το κάθε παιδί έχει το ατομικό, εξατομικευμένο προφίλ που δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, βασισμένοι στη διεθνή βιβλιογραφία δίνουν κατευθύνσεις και καθοδήγηση στα παιδιά και τους γονείς με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης αλλά και της γενικότερης υγείας τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των μαθητών με την κίνηση και την υγεία μέσω της πολύπλευρης κινητικής εκπαίδευσης, της αξιολόγησης με γηπεδικές και εργαστηριακές δοκιμασίες και της καταγραφής δεικτών της σύστασης του σώματος.

Το παιχνίδι συνήθως ξεκινάει σε σταθμούς με τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες να εκτελούν παιχνίδια και ασκήσεις που τους υποδεικνύει ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητές μυούνται στην ορθή εκτέλεση βασικών μετακινήσεων και θέσεων του σώματος, με εκπαιδευτικά μέσα τα βασικά κινητικά και αγωνιστικά χαρακτηριστικά Ολυμπιακών αθλημάτων.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές ενημερώνονται για την υγιεινή διατροφή και την σημασία της άσκησης τόσο στην υγεία όσο και στη διατήρηση του προβλεπόμενου σωματικού βάρους.

Τέλος, με τη δημιουργία του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου «Athlete Monitoring» δημιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ, παιδιού, γονέα και επιστημονικής ομάδας που αποτελεί σημαντικό εργαλείο συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης για το σύμβουλο αθλητικής κατεύθυνσης.