Αξιολόγηση

Η ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας είναι αναγκαία για τη διατήρηση της υγείας των αθλούμενων και καθίσταται ωφέλιμη διότι επιτρέπει στον οργανισμό να λειτουργεί πιο αποδοτικά και καθυστερεί την εμφάνιση της μυϊκής και καρδιοαναπνευστικής κόπωσης. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη γρήγορη καρδιοαναπνευστική επαναφορά του σώματος έπειτα από συνεδρίες υψηλής έντασης.

Αθλητές με υψηλά επίπεδα αερόβιας ικανότητας έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέσω του καρδιοαγγειακού συστήματος, περισσότερα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στους μύες, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότερη λειτουργία τους. Ο μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου ενός ατόμου, αντιπροσωπεύει την ικανότητα του οργανισμού να λειτουργεί σε υψηλές εντάσεις και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που συσχετίζεται θετικά με τις αθλητικές του επιδόσεις.

Ισοκινητική Δυναμομέτρηση

Οι αθλούμενοι συχνά καταγράφουν μυϊκές ανισορροπίες μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων μηριαίων αλλά και έσω/έξω στροφέων της πυελικής και ωμικής ζώνης. Οι μετρήσεις αυτές προσδιορίζουν το ρυθμό ανάπτυξης δύναμης των μυών αυτών στα κάτω και άνω άκρα και δύναται να εντοπίσουν πιθανά ελλείμματα όσον αφορά στη μέγιστη δύναμη, ισχύ & μυϊκή αντοχή.

Αλτική Ικανότητα

Η αλτική ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις των αθλούμενων σε δυναμικά αγωνίσματα. Η μέτρηση του κατακόρυφου άλματος αλλά και του χρόνου επαφής του πέλματος με το έδαφος κατά την εκτέλεση μεμονωμένων ή/και επαναλαμβανόμενων αλμάτων προσδιορίζει τα επίπεδα ισχύος και αντιδραστικής δύναμης στα κάτω άκρα του αθλούμενου.

Ευλυγισία και Ευκινησία

Η ευλυγισία του μυοσκελετικού συστήματος, το εύρος κίνησης των αρθρώσεων καθώς και η ευκινησία όλου του σώματος (ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης με ελάχιστες μυοδυναμικές απώλειες) αποτελούν παραμέτρους που χαρακτηρίζουν έναν αθλητή υψηλού επιπέδου. Μέσα από γρήγορες και αποτελεσματικές ασκήσεις αξιολογείται το επίπεδο νευρομυϊκής συναρμογής του αθλητή και χορηγούνται εξειδικευμένες ασκήσεις για βελτίωσης του κιναισθητικού του προφίλ.

Ιδιοδεκτικότητα

Ισορροπία και ανάπτυξη ιδιοδεκτικότητας αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους που επιδρούν θετικά στις επιδόσεις αρκετών αγωνισμάτων. Η μέτρηση τους προσδιορίζει την ικανότητα ομαλής κατανομής και ελέγχου του βάρους του σώματος κατά την εκτέλεση βασικών κινητικών προτύπων. Η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών σχετίζονται ισχυρά με τη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών.

Ρυθμός Ανάπτυξης Δύναμης

Ο ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (Rate of Force Development, RFD) περιγράφει τον ρυθμό εφαρμογής της δύναμης κατά τη διάρκεια μέγιστης εθελούσιας ισομετρικής συστολής είτε στην κίνηση Squat είτε στην κίνηση Deadlift στα πρώτα msec της προσπάθειας. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί μέτρηση ισομετρικού Squat και Deadlift σε σταθερή ακινητοποιημένη μπάρα, προσαρμοσμένη στο κατάλληλο ύψος, ενώ παράλληλα λαμβάνονται δεδομένα από το φορητό δυναμοδάπεδο. Ο δοκιμαζόμενος εκτελεί 1-2 προσπάθειες πριν την κανονική μέτρηση για εξοικείωση. Πραγματοποιούνται 2 μέγιστες προσπάθειας διάρκειας 4 δευτερολέπτων για κάθε άσκηση και καταγράφεται η προσπάθεια με την υψηλότερη μέγιστη δύναμη (PForce).

Μέσω της μέτρησης των επιπέδων γαλακτικού οξέος στο αίμα, το ῾αναερόβιο κατώφλι῾ προσδιορίζει όχι μόνο την ικανότητα του οργανισμού να αποδίδει σε υψηλές εντάσεις αλλά αποτελεί και το απαραίτητο στοιχείο πάνω στο οποίο θα χτιστεί ένα σωστά διαρθρωμένο προπονητικό πρόγραμμα. Τα χαμηλά επίπεδα γαλακτικού στους μύες κατά τη διάρκεια παρατεταμένης & έντονης αθλητικής δραστηριότητας αντανακλούν μια εξαιρετική φυσική κατάσταση, η οποία δίνει την δυνατότητα στον αθλούμενο να διατηρήσει τις επιδόσεις του σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με βάση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, σχεδιάζονται εξατομικευμένες προπονητικές ζώνες προκειμένου να βελτιωθούν τα επίπεδα μεταβολικής αντοχής του εξεταζόμενου.

Η ανθρωπομετρία περιλαμβάνει τη μέτρηση α) γραμμικών χαρακτηριστικών β) περιμέτρων και γ) σωματικών διαστάσεων. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο σωματότυπος και η σωματική σύσταση του αθλητή. Ο δοκιμαζόμενος κατά τη διάρκεια των μετρήσεων απαιτείται να είναι ντυμένος με ελάχιστη περιβολή.

Αξιολόγηση Σύστασης Σώματος:
Ο προσδιορισμός της σύστασης σώματος, δηλαδή το ποσοστό σωματικού λίπους, της άλιπης και μυϊκής μάζας, των επιπέδων ενυδάτωσης και ο δείκτης μάζας σώματος, πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη χρήση ειδικής ζυγαριάς και τη μέθοδο των δερματοπτυχών.

Λιπομέτρηση:
Η λιπομέτρηση είναι η διαδικασία μέτρησης του ποσοστού σωματικού βάρους, σωματικών υγρών, λίπους, άλιπης και μυϊκής μάζας. Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
Δερματοπτυχές:
Οι δερματοπτυχές μετριούνται με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου και με τον δοκιμαζόμενο να βρίσκεται με ελάχιστη περιβολή. Τα ανατομικά σημεία των δερματοπτυχών που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της μέτρησης είναι ο δικέφαλος, ο τρικέφαλος, η υποπλατιαία, η υπερλαγόνια, η κοιλιακή, η μασχαλιαία, ο θώρακας, η μηριαία, η μασχαλιαία και ο γαστροκνήμιος.

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται σε αναλυτική και επιστημονικά εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης των αθλούμενων μετά από εξατομικευμένη συνέντευξη. Μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών και τη χρήση κατάλληλου διατροφικού λογισμικού, πραγματοποιείται η ενημέρωση των αθλούμενων σχετικά µε την ποιότητα των διατροφικών τους συνηθειών και παρέχονται εξατομικευμένες οδηγίες που βασίζονται στις αγωνιστικές – προπονητικές ανάγκες και τις τυχόν διατροφικές ελλείψεις που παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, χορηγούνται οδηγίες για την σωστή και όχι αλόγιστη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Τα γονίδια προσφέρουν πληροφορίες για τις προδιαγραφές λειτουργίας οργανισμού μας. Πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν την παρουσία ορισμένων γονιδίων με την εν δυνάμει ικανότητα του ατόμου να πετύχει υψηλές επιδόσεις σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες, την ικανότητά του να επιτυγχάνει γρήγορη αποκατάσταση ανάμεσα στις αθλητικές συνεδρίες και την ευαισθησία του στην εμφάνιση λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος ή μυοσκελετικών κακώσεων. Με την ανάλυση του γονιδιακού προφίλ ο αθλούμενος έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μια γενικότερη εικόνα όσον αφορά στη κλίση του ως προς κάποια αθλητική δραστηριότητα και στην προδιάθεση εμφάνισης τραυματισμών.

Η αξιολόγηση της ψυχοκινητικής υγείας των αθλούμενων διεξάγεται μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων και μετρήσεων καθώς και μέσω χορήγησης ποιοτικών εργαλείων μελέτης των ψυχικών χαρακτηριστικών του κάθε αθλητή. Παράλληλα, εξετάζεται η ικανότητα και ταχύτητα αντίδρασης στα εξωτερικά οπτικοακουστικά ερεθίσματα μέσω ειδικού οπτομετρικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, παρέχεται εκπαίδευση και ανάλυση στις τεχνικές χαλάρωσης και συγκέντρωσης πριν από αγώνες ή εντατικές προπονητικές περιόδους.