Πρόσεχε μην πέσεις : Πρόγραμμα Πρόληψης και Ανίχνευσης Κινδύνου Πτώσεων

Το Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, της Α ’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),  που λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επιπλέον της προσφοράς του στον υψηλό αθλητισμό (προ-εθνικές, εθνικές ομάδες και ολυμπιακές ομάδες όλων των αθλημάτων) ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος “ Πρόσεχε μην πέσεις : Πρόγραμμα Πρόληψης και Ανίχνευσης Κινδύνου Πτώσεων” που απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών.

Τα Οφέλη της Άσκησης στην Πρόληψη των Πτώσεων

Οι πτώσεις αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων 65 ετών και άνω. Σύμφωνα με μελέτες, πολλά άτομα που έχουν υποστεί στο παρελθόν πτώση έχουν υψηλό επίπεδο φόβου επανάληψης του περιστατικού, οδηγώντας σε μείωση της κινητικότητας και της αυτονομίας τους. Το πρόγραμμα μας στοχεύει στην ανίχνευση του κινδύνου πτώσης μέσω ερωτηματολογίων και ειδικών δοκιμασιών, καθώς και στην εκπαίδευση σε ειδικά προγράμματα άσκησης που μειώνουν τον κίνδυνο πτώσης.

«Η άσκηση είναι θεραπεία» και οι ασθενείς χρειάζονται:

 • Πληροφόρηση
 • Κίνητρα
 • Συνεχή ανατροφοδότηση
 • Διαρκή έλεγχο
 • Εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα άσκησης

Σκοπός: Ανίχνευση Κινδύνου Πτώσεων και η Παροχή Εξατομικευμένου Προγράμματος για την Πρόληψη των Πτώσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανίχνευση του ποσοστού κινδύνου πτώσεως που διατρέχει ένα άτομο. Παράλληλα με βάση την αξιολόγηση αυτή θα δημιουργείτε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης το οποίο θα στοχεύει στην πρόληψη των πτώσεων και το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών  επιπέδων φυσικής κατάστασης.

Το προσωπικό που στηρίζει το πρόγραμμα αποτελείται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, επιστήμονες φυσικής αγωγής, φυσικοθεραπευτές, καθώς και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.

Η επιλογή του ασθενούς για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα καθώς και η παρακολούθησή του καθ’ όλη τη διάρκεια (monitoring), γίνεται βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένης διαδικασίας.

Ενδεικτικός Τρόπος Λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Πτώσεων

 • Αξιολόγηση από Ιατρό, Φυσικοθεραπευτή και Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
 • Ανθρωπομετρικός έλεγχος και σύσταση σώματος
 • Αξιολόγηση του επιπέδου φυσικής κατάστασης
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
 • Παροχή ειδικών ασκήσεων πρόληψης των πτώσεων
 • Παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολόγιων
 • Συνεχής Ανατροφοδότηση

Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα για τους Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες δύνανται να προάγουν τη φυσική και ψυχική τους κατάσταση, να μειώσουν το αίσθημα του φόβου πτώσης και να ενισχύσουν την αυτονομία τους.

Τα χαρακτηριστικά της άσκησης έχουν σχεδιαστεί με βάση πρόσφατα επιστημονικά τεκμήρια.

Η ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητα του ασθενή βελτιώνει την ποιότητα ζωής του.

Τα δυνατά σημεία του προγράμματος είναι η άμεση πρόσβαση και η εφαρμογή εξατομικευμένων μεθόδων θεραπευτικής άσκησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 695 5190 208

E-mail επικοινωνίας: info@sportsexcellence.gr