Ειδικοί πληθυσμοί

Άσκηση & Παιδί

Η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στη σωματική, νοητική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Η συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες εγκυμονεί κινδύνους για το παιδί όταν ο απαραίτητος προληπτικός έλεγχος δεν έχει προηγηθεί. Συνεπώς, η κλινική εξέταση του νεαρού αθλητή κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλή σωματική υγεία και η ασφαλής συμμετοχή στα αθλητικά δρώμενα. Μια ολοκληρωμένη εξέταση περιλαμβάνει:
1. Πλήρη καρδιολογικό έλεγχο
2. Εξατομικευμένο αιματολογικό έλεγχο
3. Αξιολόγηση σύστασης σώματος και ανθρωπομετρίας
4. Εξειδικευμένο εργομετρικό έλεγχο
5. Οφθαλμολογικό έλεγχο και οπτομετρία
6. Ορθοπεδική εξέταση για προδιάθεση αθλητικών κακώσεων

Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η υποκινητικότητα που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τρόπο ζωής δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη σωματική και την ψυχική υγεία του ατόμου. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται εντονότερα σε ενήλικες άνω των 65 ετών, λόγω της βιολογικής φθοράς και της μειωμένης καθημερινής δραστηριότητας. Το Sports Excellence προσφέρει ποικιλία προγραμμάτων άσκησης τα οποία είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση της καρδιοαγγειακής λειτουργίας, της ισορροπίας και της λειτουργικής ικανότητας των ηλικιωμένων. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων που προτείνονται διαρκούν 20-30 λεπτά, είναι εύκολα στην εκτέλεσή τους, ασφαλή και η εφαρμογή τους αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ασκουμένων.