Αποκατάσταση

Φυσικοθεραπεία

Κινητική βελτίωση, ενδυνάμωση και εφαρμογή θεραπευτικών μέσων με εξατομικευμένα προγράμματα για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επιστροφή στην ενεργό δράση.

Μυϊκή ενδυνάμωση

Εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης με ατομικά χαρακτηριστικά για την βελτίωση της μυϊκής δύναμης του καθημερινού αθλητή αλλά και του τραυματία πρωταθλητή. Ειδικά προγράμματα για την βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Αερόβια άσκηση

Εφαρμογή ειδικών αερόβιων προγραμμάτων μετά από συνεργασία με την ιατρική ομάδα, αντικαθιστώντας τη λήψη φαρμάκων για τη βελτίωση δεικτών υγείας και ευεξίας.

Διατροφική υποστήριξη

Ειδικά διατροφικά προγράμματα για τη μείωση των φλεγμονών και επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασης . Καθίσταται δυνατός ο περιορισμός της χρήσης φαρμάκων και αύξηση των ενδογενών επιπέδων αντιοξείδωσης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.