Όροι Χρήσης της Πλατφόρμας των Αθλητικών Μονοπατιών (ΑΜ)

Όροι Χρήσης της Πλατφόρμας των Αθλητικών Μονοπατιών (ΑΜ) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναγέννηση & Πρόοδος»

 

Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.sportsexcellence.gr, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρακάτω όρους και συμφωνείτε ότι τους αποδέχεστε. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην πλατφόρμα.

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και για αυτό το λόγο παρακαλείσθε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

  • Εγγραφή και Ασφάλεια Λογαριασμού

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξετε «Εγγραφή» και να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό. Θα πρέπει να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς και να τις ενημερώνετε όποτε υπάρχει αλλαγή.

Ο λογαριασμός σας είναι μοναδικός και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Α&Π στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@randp.gr.

Παρόλο που στον παρόντα διαδικτυακό τόπο εφαρμόζονται εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Μέσω του διαδικτυακού τόπου εξασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων κατά την εγγραφή και πλοήγησή σας σας στην πλατφόρμα και λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας απευθύνεται σε ενηλίκους και ανηλίκους από 4 ετών. Ωστόσο, για την απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού από τον γονέα/νόμιμο κηδεμόνα του, μέσω της οποίας παρέχεται η ρητή συναίνεσή του για την πρόσβαση του ανηλίκου στο εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα μέσω του διαδικτυακού τόπου υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Σε περίπτωση που η Α&Π έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι ακριβή ή αληθή ή γίνεται παράνομη/ κακόβουλη χρήση της πλατφόρμας/εκπαιδευτικού υλικού ή ο λογαριασμός σας βρίσκεται σε αδράνεια για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, δύναται να τον διαγράψει οριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

  • Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Συνεργαζόμενοι Φορείς

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό ποικίλων γνωστικών πεδίων και διασύνδεσης με πληροφοριακές ιστοσελίδες.  Μπορείτε να συμμετάσχετε σε παιχνίδια-quiz και εκπαιδευτικές δράσεις, να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προγράμματα και να έχετε προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω του ημερολογίου και της λειτουργίας αποστολής προσωπικών μηνυμάτων. Μέσω της πλατφόρμας, μπορείτε ακόμη να πάρετε μέρος σε διαδικτυακές συναντήσεις και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επιπλέον, αποκτάτε δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δράσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο τρίτων φορέων (όπως το SFNCC Class, Safe Water Sports, Quiz μαθηματικών κ.ά.), .

Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα περιέχει παραπομπές (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών με σκοπό την πρόσβασή σας σε εκπαιδευτικές δράσεις τους. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, την ποιότητα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού τους, την πολιτική απορρήτου τους καθώς για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές.

Συνεπώς αποδέχεστε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται από εσάς με δική σας ευθύνη σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζει έκαστος φορέας. Για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα δημιουργηθεί κατά την επίσκεψη/σύνδεσή σας σε αυτούς, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

  • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Α&Π ή τρίτων μερών, τα δικαιώματα του οποίου έχουν παραχωρηθεί νόμιμα σε αυτήν και είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ότι δεν σας παραχωρείται οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» (download) στον υπολογιστή σας εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

 

 

  • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αναγέννηση & Πρόοδος», εφεξής η «Εταιρεία», παρέχει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.sportsexcellence.gr και του διαθέσιμου σε αυτήν λογισμικού (εφεξής η «Πλατφόρμα») στους συμμετέχοντες στα Αθλητικά Μονοπάτια (ΑΜ) με σκοπό την ψηφιακή παροχή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «Αθλητικά Μονοπάτια (εφεξής «ΑΜ») αλλά και τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό τρίτων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας είναι η «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Η επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας

  • Κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα σας: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα (εκτός από την ανάρτηση φωτογραφίας σας η οποία είναι προαιρετική), δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή και η πρόσβαση σας στην Πλατφόρμα.
  • Κατά τη χρήση της φόρμας μηνυμάτων στην Πλατφόρμα ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας συλλέγονται τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που εσείς επιλέγετε να μας κοινοποιήσετε μέσα από τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την Πλατφόρμα και οτιδήποτε άλλο μοιράζεστε μαζί μας. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας καθώς και την βελτίωση και ανάπτυξη της Πλατφόρμας επί του περιεχομένου.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική μορφή, συλλέγονται από την Εταιρεία αποκλειστικά με σκοπό την παροχή  υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσω της Πλατφόρμας. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί α) στην περίπτωση της απλής περιήγησής σας στον διαδικτυακό τόπο (μέσω της καταγραφής cookies) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας β) για τη σύνδεσή σας στην Πλατφόρμα η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης που έχετε με την Εταιρεία, η οποία συνάπτεται δια της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα, και γ) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων η συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα έχει μόνο το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εκτός και αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία,  η Εταιρεία δεν θα προβεί στην κοινοποίηση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας  σας αφορά, πλην της κοινοποίησής τους στους διδάσκοντες καθηγητές – συνεργάτες της καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης της Πλατφόρμας ή άλλου είδους υπηρεσίες προς την Εταιρεία, τα οποία θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας υπό την ιδιότητά τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, θα εφαρμόσει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Δεδομένα περιήγησης στην Πλατφόρμα που ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης χρησιμοποιώντας cookies διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο όπως προσδιορίζεται από τον σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο συλλέγονται. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies και τον χρόνο διατήρησής τους μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν την είσοδό σας στην Πλατφόρμα, θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την εγγραφή σας, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Τέλος έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε με την Εταιρεία  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: