Αίτηση Συμμετοχής Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνας 2023

Για την έγκριση της συμμετοχής του ανηλίκου στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από τον ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ του/της.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Προς διευκόλυνσή σας σας ενημερώνουμε ότι η Αίτηση Συμμετοχής Ανηλίκων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη μεταφόρτωση της ιατρικής βεβαίωσης, επομένως αν δεν την έχετε στη διάθεσή σας μην προχωρήσετε ακόμα στη συμπλήρωση των στοιχείων σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Αν έχετε περισσότερα από ένα (1) τέκνα που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια», θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής Ανηλίκου για κάθε τέκνο προσκομίζοντας αντίστοιχα την Ιατρική Βεβαίωσή του/της.

Click or drag a file to this area to upload.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εγώ:

Νησί/Πόλη

ως ασκών τη γονική μέριμνα και κηδεμονία του ανηλίκου με τα παραπάνω στοιχεία:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ