Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project). Ιδρυτής και υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου είναι ο Καθηγητής του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Νίκος Λαμπρινός. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους εγκρίθηκε ομόφωνα η υποστήριξη του Κέντρου από την Σύγκλητο του ΑΠΘ και έκτοτε αποτελεί ένα από τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά Κέντρα του ΑΠΘ. Η έδρα του Κέντρου είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο λειτουργεί με τη βοήθεια
εθελοντών που στελεχώνουν τα επιμέρους τμήματα του Κέντρου.

Οι εθελοντές είναι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές και φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου και άλλων Σχολών.

Οι στόχοι του Κέντρου είναι, μεταξύ άλλων:

  1. να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της
  2. να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης.
  3. να επιδιώξει την παρουσία της ψηφιακής γεωγραφίας στα Α.Π. και στην
    ανάδειξη της.
  4. να παράγει έργο προς διευκόλυνση των μελών του στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις. Το έργο αυτό αποτελείται από ψηφιακούς διαδραστικούς διαδικτυακούς χάρτες, ενημερωτικά δελτία, εκπαιδευτικά σενέρια και επιμορφώσεις σε λογισμικά.