ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το παραπάνω βίντεο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΖΗΝ.