Ποδόσφαιρο

Το Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το 3ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου για μαθητές Ειδικών Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ Αττικής.

Στόχος της αθλητικής εκδήλωσης είναι μέσα από τις προσαρμοσμένες κινητικές δραστηριότητες να δοθούν ερεθίσματα και ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ειδικής αγωγής να γνωρίσουν τον αθλητισμό, να συνεργαστούν και να αλληλοεπιδράσουν με τους προπονητές σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον. Το όραμα μας είναι η συμμετοχή και η κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από ίσες ευκαιρίες για αθλητισμό.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), προγραμματίζουμε την υλοποίηση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου, το διάστημα Μάιος 2023, το οποίο θα λάβει μέρος στον προαύλιο χώρο του ΚΠΙΣΝ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) και με κάποιες προσαρμογές όπου κρίνονται απαραίτητες για τη συμμετοχή των Ειδικών Σχολείων.

Ομάδα

Η ομάδα αποτελείται από πέντε (5) βασικούς παίκτες και πέντε (5) αναπληρωματικούς. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από αγόρια και κορίτσια, και θα συνοδεύονται από το δηλωμένο υπεύθυνο – συνοδό της ομάδας. Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από μαθητές με αναπηρία όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Αναπτυξιακή Αδυναμία, Εγκεφαλική Παράλυση, Νευρομυϊκές Παθήσεις.

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Ειδικών Σχολείων, σε μικτές ομάδες (αγόρια και κορίτσια) διαφόρων ηλικιακών γκρουπ (Τάξεις Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ). Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να είναι ομαδική με συνολικό αριθμό δέκα (10) μαθητών. Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για όσες ομάδες επιθυμεί, αρκεί να συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός μαθητών για κάθε άθλημα.

Όλες οι ομάδες καλούνται να ορίσουν έναν υπεύθυνο συνοδό της ομάδας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, επικοινωνία και το συντονισμό των ομάδων. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έγγραφη άδεια από το Διευθυντή του σχολείου για τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά. Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής της ομάδας, πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως η ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, με όλα τα στοιχεία των μαθητών και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα και το έγκυρο αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας του κάθε μαθητή). Όλες οι έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής των ομάδων θα μπουν στην κλήρωση για τους επερχόμενους αγώνες. Η ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

Η δήλωση συμμετοχής της κάθε ομάδας θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και 27.3.2023 από τον υπεύθυνο – συνοδό της ομάδας.

Υπεύθυνη δήλωση

Δήλωση συμμετοχής

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του τουρνουά (ημερομηνίες αγώνων), οι συνδυασμοί διεξαγωγής των αγώνων (όμιλοι ή αγώνες αποκλεισμού), θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα.

Υπεύθυνος – Συνοδός ομάδας

Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής μιας ομάδας, απαιτείται η δήλωση ενός εκπαιδευτικού του Σχολείου ως υπεύθυνο – συνοδό της ομάδας. Ο υπεύθυνος – συνοδός της ομάδας οφείλει:

  • Να συντονίζει τις ενέργειες της ομάδας.
  • Να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής κηδεμόνων και το αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας του μαθητή) και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής της ομάδας στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
  • Να επικοινωνεί με τη διοργανώτρια αρχή.
  • Να συντονίζει τη μετακίνηση της ομάδας.

Σημείωση: Απαιτείται συνοδός για παιδιά τα οποία χρήζουν βοήθειας κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων

Προπονήσεις

Προτείνεται στην κάθε ομάδα να πραγματοποιεί εβδομαδιαίες προπονήσεις (εντός και εκτός του σχολικού ωραρίου, στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου). Για την υποστήριξη των προπονήσεων προτείνεται από τη διοργανώτρια αρχή η συμμετοχή ατομικά των παιδιών αλλά και σε ομάδες στο πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ «Αθλητισμός για Όλους» κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. Μέσα από την επαφή με τους μαθητές σε προπονήσεις θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο των μαθητών.

Τη διοργανωτική επίβλεψη του τουρνουά έχει η «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π), ενώ όλο το πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).