Προσωπικές Συνεντεύξεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Άθληση & Υγεία» | 16 Σεπτεμβρίου

Στις 16 Σεπτεμβρίου η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Άθληση & Υγεία», καλεί στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «ΠΝ Σουκάκος» του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, των οποίων ο φάκελος της αίτησης τους ήταν πλήρης, σε προσωπική συνέντευξη.

Μετά την επιλογή του νέου τμήματος, η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την 28η Σεπτεμβρίου. Η ομάδα των Καθηγητών είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την όποια δυσκολία επιφέρει η πανδημία από τον Covid-19 στην εξέλιξη των μαθημάτων.

(φωτογραφία αρχείου)