ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

Για 21 μέρες τα 13 νησιά ενώνονται νοερά μεταξύ τους και παύουν για λίγο να είναι τα νησιά της άγονης γραμμής αλλά μεταφέρονται στο κέντρο του Αιγαίου και κατ̕ επέκταση στο κέντρο των δράσεων της Α&Π.

Αρχές, όπως η κοινωνικοποίηση, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η πειθαρχία, η ευγενής άμιλλα, η αυτοπεποίθηση και η λήψη αποφάσεων ενισχύονται.

Η εκμάθηση ασφαλούς κολύμβησης με το αίσθημα της κατάκτησης και της αποβολής του φόβου προς το άγνωστο γίνονται το όχημα της δράσης των Αθλητικών Μονοπατιών.